World

REZULTATI TERAPIJA SKALARNIM TALASIMA

Rad sa isceljujućim energijama sve više postaje popularno među ljudima, jer se sve više uviđaju poztivne promene koje jasno otkrivaju kako rad na energetskom nivou može pomoći u prevenciji i očuvanju psihičkog, fizičkog i duhovnog zdravlja.

PROČITAJTE VIŠE

PUSTITE ISCELJUJUĆE ENERGIJE U SVOJ ŽIVOT

Najčešće prepoznajemo rad sa kosmičkim-stvaralačkim, bio-energetskim radom i energijama koje poseduju živa bića i stvari. Svaka od ovih energija ima svoju primenu kroz različite pristupe i metode.
Energoterapije skalarnim talasima najdirektnije nam omogućavaju širenje duhovnih kapaciteta i podizanje opšteg nivoa zdravlja. 

MI ĆEMO VAM POMOĆI

MANJAK ŽIVOTNE ENERGIJE

Osećate se kao da nemate energiju koja Vam je neophodna kako biste preuzeli kontrolu. osećate se bezvoljno da preduzmete korake ka određenim ciljevima koje zamišljate. Uz pomoć naših jedinstvenih tehnika potrudićemo se da Vam dostignuti ciljevi postanu svakodnevna realnost.

RASPODELJENA ENERGIJA I DISBALANS

Sva živa stvorenja teže ka miru i spokoju i ravnoteži. Disbalans može prouzrokovati da se osoba izgubi u sopstvenom svetu težeći ka balansu. Uz pomoć naših terapija vraćate se sebi, balansu, miru i skladu sa samim sobom i svime što Vas okružuje.

NESTABILNA ŽIVOTNA SILA

Nestabilnost u svemu, pa tako i u životu privlači sile pomoću kojih niste u mogućnosti da vladate sobom i svojim mislima. Uz pomoć terapija imate priliku prihvatiti ono što Vas čini nestabilnim i naučiti kako ovladati sobom i svojim emocijama.Kao čvrsta i stabilna ličnost imate priliku uvideti blagodeti terapija.

BLOKIRANOST I NEGATIVNA ENERGIJA

Blokade i negativne energije čine Vas nesposobnim ma koliko god se trudili da neke izazove razrešite. Ukoliko stalno nailazite na izazove koje ne rešavate, zasigurno u Vama postoje blokade i negativne energije koje je potrebno otkriti i na njima detaljno raditi. Uz pomoć terapija osvešćujemo blokade i pomažemo Vam da ih savladate. Savlađivanjem izazova i otklanjanjem blokada imate priliku živeti životom koji zamišljate.

NAŠ TIM

Obratiće pažnju da na terapijama, seminarima i seansama dobijete ono što Vam je neophodno kako biste dostigli ono što želite. Uz razumevanje, podršku i stručan rad dolazimo do zadivljujućih rezultata.

GRUPNE TERAPIJE NA DALJINU

PREVENTIVA + RAZVOJ SVESTI + ČISTA I SNAŽNA AURA

ISKUSTVA KLIJENATA I POLAZNIKA SEMINARA

Kontakt telefon: 065 2074553

E- mail adresa: informacije@skalarnitalasi.org

Vesti – Aktuelno